( )
ໜັງ ຕໍ່ສູ້ Action

Rise of the Planet of the Apes (2011) กำเนิดพิภพวานร

( : 138 )

ໜັງ ຕໍ່ສູ້ Action

Dawn of the Planet of the Apes (2014) รุ่งอรุณแห่งพิภพวานร

( : 161 )

ໜັງ ຕໍ່ສູ້ Action

Planet Hulk (2010) มนุษย์ตัวเขียวจอมพลัง

( : 162 )

ໜັງ ຕໍ່ສູ້ Action

War for the Planet of the Apes (2017) มหาสงครามพิภพวานร

( : 152 )