( )
ໜັງ ຕໍ່ສູ້ Action

Rise of the Planet of the Apes (2011) กำเนิดพิภพวานร

( : 79 )

ໜັງ ຕໍ່ສູ້ Action

Dawn of the Planet of the Apes (2014) รุ่งอรุณแห่งพิภพวานร

( : 82 )

ໜັງ ຕໍ່ສູ້ Action

Planet Hulk (2010) มนุษย์ตัวเขียวจอมพลัง

( : 83 )

ໜັງ ຕໍ່ສູ້ Action

War for the Planet of the Apes (2017) มหาสงครามพิภพวานร

( : 94 )


Powered by WordPlace